Posted by on Maj 16, 2019 in Perfumy | 0 comments

fotowoltaika
Fotowoltaika to rozwiązanie, na które decyduje się coraz większa liczba gospodarstw domowych.

Tego rodzaju instalacje fotowoltaiczne zapewniają pewien zakres niezależności energetycznej, a także w znacznej mierze zmniejszają bieżące wydatki na opłacenie mediów. Na rosnącą popularność instalacji fotowoltaicznych składa się ich coraz większa wydajność, przy jednoczesnych coraz niższych cenach tego rodzaju urządzeń.

Koszta instalacji fotowoltaicznych – czy to się opłaca?

Koszt wykonania pełnej instalacji fotowoltaicznej zasilającej jedno gospodarstwo domowe oscyluje zazwyczaj w granicach dwudziestu tysięcy złotych. Na koszt ten składają się nie tylko panele słoneczne, ale również inwerter, okablowanie, sterowniki, oraz montaż urządzeń. Koszt instalacji może być niższy, lub wyższy, w zależności od samych urządzeń, jaki zostaną zainstalowane, jak również od ceny instalacji, czyli pracy wykonywanej przez serwis. W tej kwestii warto zdać się jednak na fachowców, którzy będą w stanie zagwarantować, że cały system został zainstalowany całkowicie poprawnie. Przy przeciętnym zużyciu energii elektrycznej instalacja fotowoltaiczna zwraca się całkowicie już po roku do dwóch, jeżeli zużycie jest większe – jeszcze szybciej. Wiąże się to oczywiście z większym, jednorazowym wydatkiem, który jednak przekłada się na znaczne zmniejszenie wysokości miesięcznych opłat.

system fotowoltaiczny

Czy instalacje fotowoltaiczne działają cały rok?

Wydajność instalacji solarnych zależy od nasłonecznienia, a więc może się zdarzyć, że jeżeli w danym okresie jest ono niższe, wydajność również będzie mniejsza i zaistnieje konieczność poboru dodatkowej energii z sieci. Istnieje jednak możliwość bardzo korzystnego rozliczenia z dostawcą energii elektrycznej, dzięki któremu w sezonie, kiedy światła słonecznego jest mniej odbiera się energię elektryczną w takiej samej ilości jak oddaje w czasie, kiedy produkowane są nadwyżki – 1 kWh za 1 kWh. Zależy to od umowy z danym dostawcą energii. Oprócz tego istnieją metody zwiększania wydajności instalacji, jak na przykład popularne urządzenia śledzące ruch słońca.